marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 18798 ha
Intravilan: 500 ha
Extravilan: 18298 ha
Populatie: 2829
Gospodarii: 814
Nr. locuinte: 798
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie:
Băuţar, Bucova, Cornişoru, Preveciori
Asezarea geografica:
Comuna Băuţar este aşezată pe cursul superior al Văii Bistrei, pe versanţii sudici ai munţilor Poiana Ruscăi şi cei nordici ai Munţilor Godeanu, la extremitatea nord-estică a judeţului Caraş-Severin pe şoseaua DN 68 Caransebeş-Haţeg, la 32+050 km de Caransebeş
Are în componenţă, pe lângă satul reşedinta de comună, încă trei sate, respectiv satele Bucova, Cornişoru şi Preveciori
Cel mai apropiat oraş de comuna Băuţar este oraşul Oţelu-Roşu, aflat la o distanţă de 18 km, iar municipiul reşedinţă de judeţ, Reşiţa, se află la o distanţă de 80 km
La 100 km de staţiunea Băile Herculane, 30 km de staţiunea Poiana Mărului
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Prelucrarea marmurei
Meserii tradiţionale
Dogăritul
Activitati economice principale:
Ocupaţia de bază a locuitorilor este creşterea animalelor şi agricultura (cultura porumbului şi a cartofului), pomi fructiferi (măr şi prun)
Industrie:
Societăţi comerciale pe producţie - 13
Societăţi comerciale comerţ şi alimentaţie publică - 10
Asociaţie crescători de bovine =-1
În satul Bucova se execută lucrări pentru extragerea marmurei
Obiective turistice:
Circuite turistice montane:
1. Băuţar-Bucova-Pripor-Tarniţa-Dealu Negru-Piatra Bîţii-Iezer
2. Băuţar-Valea Nărgii-Sasu-Cununa Dancionii şi a Moduşului-Iezer
3. Băuţar-Sturu-Poiana Mărului
Cariera de marmură Ruşchiţa (20 km)
Ulpia Traiana Sarmisegetuza (20 km)
Trasee turistice Muntele Mic (50 km)
Parcul Naţional Retezat
Evenimente locale:
Sfântul Ilie - 20-22 iulie în satele Băuţar şi Cornişoru
Sfântul Dumitru - 26-28 octombrie în satul Bucova
Măsuratul oilor - în luna mai a fiecărui an
Facilitati oferite investitorilor:
Gara CFR se află în centrul satului de reşedinţă, Băuţar
Căile rutiere care străbat localitatea sunt: DN 68 cu o lungime de 15 km pe teritoriul comunei, 5 drumuri comunale în lungime de 30 km, alte uliţe comunale
În comună există posibilităţi de pescuit şi vânătoare, există rezervaţie naturală, monumente naturale şi vestigii istorice
Posibilităţi pe practicare a agroturismului în comuna Băuţar, existând cabane silvice
Energie electrică - 50 km
Telefonie fixă şi mobilă - pe tot teritoriul comunei
Terenuri în extravilan pentru închiriat şi concesionat
Facilităţi fiscale: reduceri impozite şi taxe
Proiecte de investitii:
Înfinţare centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin - prin măsura 313 fonduri FEADR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu